CZYM JEST USG I JAK PRZEBIEGA BADANIE?

Powszechne badanie ultrasonograficzne (USG) jest szeroko stosowane w diagnostyce chorób. Należy do jednych z nowoczesnych technik w medycynie, na jego podstawie, podejmuje się decyzje o leczeniu, profilaktyce lub też odstępuje się od dotychczas stosowanej terapii. Ze względu na nieinwazyjność tego badania, jest ono bezpieczne, a co za tym idzie, również bardzo popularne. Obecnie możemy wykonać USG m.in. jamy brzusznej, ginekologiczne (transwaginalne), układu kostno-szkieletowego (ortopedyczne), naczyniowe metodą Dopplera, tkanek miękkich (tarczycy, piersi). USG daje nam obraz, kształt naszych poszczególnych narządów, można nim wykryć np. guzy. Pod kontrolą aparatu USG wykonuje się także biopsje – pobranie tkanek do badania histopatologicznego, dzięki czemu można postawić jeszcze precyzyjniejszą diagnozę. Badanie ultrasonograficzne nie ma żadnych przeciwskazań, aby go przeprowadzić, co daje nam możliwość jego powtarzania w krótkich odstępach czasowych.

USG tarczycy

endokrynolog rybnik prywatnie ginekolog rybnik prywatnie

Możemy wyróżnić dwa sposoby badania tarczycy. Pierwsze badanie polega na zbadaniu poziomu hormonów produkowanych przez tarczycę oraz drugi jakim jest badanie obrazowe, wśród których najpopularniejszym jest badanie USG, które jest oczywiście bezbolesne i trwa kilka minut. Jego przebieg możemy wyróżnić w następujących krokach: pacjentowi znajdującej się w pozycji leżącej, lekarz smaruje szyję pacjentowi specjalnym żelem, przeznaczonym do wykonywania badania USG, a następnie przesuwa po niej głowicą USG. Na monitorze zostaje wyświetlony obraz, które zwykle zapisywane są w formie zdjęć i dołączane do opisu wyniku. Objętość tarczycy nie powinna przekraczać 25ml u mężczyzn i 18-20ml u kobiet. Przekroczenie tej objętości, może wiązać się z rozwojem wola tarczycy. Jeśli badanie wskazuje na jednolite powiększenie tarczycy, możemy mieć do czynienia z wolem miąższowym, natomiast jeśli w miąższu tarczycy pojawiają się pojedyncze guzki lub też wiele guzków, mowa o wolu guzkowym.

USG w ciąży

endokrynolog rybnik prywatnie ginekolog rybnik prywatnie

Położnicze badanie USG jest obecnie klasyczną formą badania kobiety w ciąży. Badanie USG płodu jest całkowicie bezpieczne. Każda kobieta ciężarna, jest zobowiązana do wykonania badania w każdym trymestrze. Między 11-14 tygodniem, między 18-22 tygodniem oraz między 28-32 tygodniem. W pierwszym trymestrze, oceniane są struktury anatomiczne płodu, z czym wiąże się doszukiwanie ewentualnych wczesnych wad strukturalnych, ocena wielkości płodu oraz określenie czasu trwania ciąży na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej. W 1 trymestrze można stwierdzić wady takie jak np. wytrzewienie, obliczane jest także ryzyko stanu przedrzucawkowego oraz wykonywany ważny pomiar, jakim jest pomiar przezierności karkowej, niezbędny do oceny ryzyka aberracji chromosomowych. Celem USG między 18-22 tygodniem ciąży, jest bardzo szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych. Lekarz wykonujący badanie uważnie przygląda się czaszce, ośrodkowemu układowi nerwowemu, kręgosłupowi płodu, klatce piersiowej, jego jamie brzusznej, a także nerkom i sercu. Oceniane jest także łożysko i jego położenie. Między 28-32 tygodniem ciąży wykonywane jest badanie. Ma ono na celu ocenę wzrastania płodu oraz jego dobrostanu, a także określenie przybliżonej masy ciała. Obowiązkowe jest także wykonanie USG po 40 tygodniach ciąży, czyli po terminie porodu, ze względu na wzrost ryzyka wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Jego celem jest wykluczenie możliwości niedotlenienia płodu oraz jego dobrostan.

Dr n. med. Zbigniew Łyko

endokrynolog, specjalista ginekologii i położnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *